Русский English צור קשר פרויקטים
סניפים פרופיל
נתב
נתב"ג 2000 תשתיות

 

נתב"ג 2000 כלל בתוכו מערכת מורכבת לתנועה הכוללת כבישים, גשרים, מעברים תת קרקעיים ומגרשי חנייה.מערכות תשתית, ניקוזים שאופיינים לשדה תעופה שמתחילים בחריץ צר ומסתיימים בתעלה מאספת בגודל שרכב יכול לנסוע בתוכה.קווי ביוב עם תחנות שאיבה, מערכות מים, הן לכיבוי אש והן לתצרוכת שוטפת. מערכת הזנת חשמל מקבלת חשמל מחברת החשמל דרך גנראטורים לגיבוי שסופקו מקוריאה כולל קווי חלוקה, תחנות טרנספורמציה בבניינים וכלה במערכת מתח נמוך.
      << חזור לתשתיות


כל הזכויות שמורות ©
בניית אתרים קהונה Powered By